Nederlands | Braziliaans Portugees | Duits | Engels | Frans

Privacybeleid United Business Media LLC

Met ingang van: september 2011

Toepassingsgebied

United Business Media LLC (“UBM” of "wij") werkt via vier verschillende divisies: UBM Channel™; UBM Electronics™; ™; en UBM Studios™. Drie van deze divisies houden zich bezig met de behoeften van een specifieke gemeenschap van technologiedeskundigen of met de behoeften van een andere gespecialiseerde gemeenschap met gedeelde interesses en verantwoordelijkheden. De vierde divisie, UBM Studios, bouwt virtuele evenementen voor haar zakelijke klanten.

Dit Privacybeleid beschrijft informatie over uzelf en uw professionele achtergrond die u aan een van de vier divisies verstrekt wanneer u zich voor onze face-to-face evenementen overal ter wereld inschrijft of bezoekt; u onze websites of online-evenementen, die op servers in de Verenigde Staten worden gehost, bezoekt of eraan deelneemt; u zich inschrijft voor één van onze schriftelijke publicaties die worden gedistribueerd in de Verenigde Staten; of u vrijwillig informatie aanbiedt met betrekking tot sociale mediacontext. Wij zullen een link naar dit Privacybeleid plaatsen op alle formulieren en alle online-pagina's waarop het van toepassing is.

Met een stijgend aantal van onze websites kunt u inhoud – inclusief informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd – publiceren en delen. In veel gevallen zal dit Privacybeleid bepalen hoe UBM de informatie die u verstrekt gebruikt en welke keuzes u hebt met betrekking tot de publicatie daarvan. Bovendien publiceert een klein aantal van onze merken en websites binnen de vier divisies een afzonderlijk en verschillend privacybeleid, gebaseerd op een specifiek bedrijfsmodel en klantenrelatie. Onderaan deze webpagina's wordt een link weergegeven naar privacybeleid dat van toepassing is.

Iedere divisie heeft tot doel om in het centrum te staan van de commerciële of professionele gemeenschap die zij dient. Ons bedrijf creëert onder andere mogelijkheden voor u om informatie en hulpbronnen van andere bedrijven toegankelijk te maken. Wanneer wij met andere bedrijven samenwerken om gezamenlijke websites, virtuele evenementen, gesponsorde webinars op te zetten of op andere wijze samenwerken waardoor u direct met dat andere bedrijf contact kunt opnemen, dan omvatten wij zowel een verwijzing naar dit Privacybeleid als naar het privacybeleid van het andere bedrijf. Ons Privacybeleid bepaalt hoe wij informatie over u vergaren en gebruiken. Wij raden aan dat u tevens het privacybeleid van de partner leest om uzelf erover te informeren hoe dat bedrijf met de informatie die u verstrekt omgaat.

Informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd

Wij vertrouwen op de informatie die u ons verstrekt - wanneer u zich inschrijft, contact met ons opneemt, deelneemt aan enquêtes, opmerkingen plaatst op onze websites, hoe u zich op onze websites gedraagt, als op onze e-mailcampagnes reageert, en wanneer u aan webinars en online-evenementen deelneemt. Wij kunnen ook gegevens uit externe bronnen toevoegen. Wij zullen informatie toevoegen over hoe u met ons aanbod omgaat – zoals uw inschrijvingen en de door u bezochte evenementen.

Wij kunnen onze gemeenschappen uitbreiden door namen en contactgegevens van andere bronnen in te winnen die contactinformatie hebben samengesteld. Deze informatie kan openbare informatie zijn of gegevens die u met de nodige toegangsrechten hebt verstrekt. Wij kunnen u ook uitnodigen om lid te worden van onze gemeenschappen via externe sociale en professionele netwerksites.

Automatische gegevensvergaringstechnologieën


Wij gebruiken ook cookies en gebruikelijke technologieën voor gegevensvergaring – inclusief web-beacons en duidelijke met cookies geassocieerde GIF's op onze webpagina's – in nieuwsbrieven en in onze e-mailcampagnes om op zowel collectieve als individuele basis informatie te vergaren.

Sommige van onze websites gebruiken Adobe Flash om video's ter beschikking te stellen. De Adobe Flash Player heeft de mogelijkheid om afzonderlijk informatie over die specifieke Flash-applicatie op te slaan. Wij associëren deze door Adobe Flash opgeslagen informatie niet met u als persoon. Raadpleeg de helppagina van de Adobe Flash Player voor verdere informatie over het beheren van de instellingen van de Adobe Flash Player op uw computer.

Wij vergaren datum, tijd en bepaalde informatie over de browser van een gebruiker; de configuratie en capaciteiten van het systeem of apparaat; de navigatiegeschiedenis en het IP-adres voor alle bezoekers van onze websites. Wij gebruiken deze informatie voor ons interne auditlog met het oog op veiligheid, voor trendanalyse en systeemadministratie, en om bredere informatie te vergaren over ons publiek en hun geografische locaties.

Raadpleeg Meer informatie over cookies voor meer details over hoe wij cookies waarmee u kunt worden geïdentificeerd gebruiken, welke externe adverteerders en advertentienetwerken wij toestaan om zowel advertenties van derden die op onze sites worden geplaatst als onze advertenties aan u weer te geven nadat u onze webpagina's hebt verlaten, en hoe wij cookies of het gebruik daarvan controleren om doelgericht te adverteren.

Hoe wij informatie gebruiken waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken informatie over u:

 • Om diensten, publicaties en informatie die u aanvraagt aan te bieden, en om uw account bij ons te beheren.
 • Om inhoud te leveren of weer te geven die met uw professionele interesses en verantwoordelijkheden overeenstemt.
 • Om contact met u op te nemen over informatie over uitnodigingen voor producten en diensten – van ons of een ander bedrijf – die zijn gericht op uw professionele interesses en verantwoordelijkheden.
 • Om u de gelegenheid te geven om direct contact op te nemen met uw collega's en verkopers van technologie die interessant voor u zouden kunnen zijn.
 • Voor elk ander doeleinde waarover wij u informeren wanneer u ons de informatie geeft.

Uw keuzes

U hebt zowel de keuze als de controle over:

Direct contact met andere bedrijven op te nemen voor marketingdoeleinden. Naast het leveren van onze eigen redactionele inhoud, bieden wij u ook toegang tot zowel de inhoud als de expertise van anderen. Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van die inhoud of expertise, kiest u ervoor dat uw naam en contactgegevens direct aan dat andere bedrijf worden doorgegeven. Wij plaatsen u in direct contact met een ander bedrijf of andere bedrijven wanneer u ervoor kiest om:

 • U in te schrijven voor bepaalde gemeenschappen die alleen met inschrijving toegankelijk zijn (afgeschermde gemeenschappen). De toegang tot technische hulpbronnen die aangeboden of gesponsord worden door een ander bedrijf hangt af of u toestemming hebt gegeven dat uw contactgegevens al dan niet met het andere bedrijf kunnen worden gedeeld. Wij kunnen zowel uw interesse in de inhoud van dat bedrijf als in onze eigen inhoud een tijd lang volgen en uw interesse aan dat bedrijf mededelen.
 • U in te schrijven voor een door een ander bedrijf gesponsorde of geco-sponsorde specifieke webcast, online evenement, website, nieuwsbrief, of ander aanbod.
 • U in te schrijven voor één van onze virtuele evenementen met een groot aantal exposanten. Wij kunnen uw naam en contactgegevens aan alle exposanten geven en de exposant wiens stand en hulpbronnen u raadpleegt een overzicht van uw bezoeken en de communicatie over en weer met inhoud van die exposant aanbieden.
 • Bezoek één van onze “face-to-face”-evenementen. Exposanten kunnen een lijst van deelnemers van het evenement worden ontvangen. U kunt echter bepalen om uw visitekaartje achter te laten of uw naamplaatje met RFID alleen voor bepaalde exposanten leesbaar te maken - de naamkaartjes kunnen niet op afstand worden gelezen. Een sponsor van een speciaal gesponsorde conferentiesessie zal ook informatie over u geven wanneer u ervoor kiest de sessie over dat bedrijf te volgen. Uw toekomstige communicatie over en weer met de online-inhoud van een exposant of sponsor aan wie u uw contactgegevens hebt verstrekt kan ook worden gevolgd door en worden verstrekt aan die exposant of sponsor.

Informatie die u verstrekt openbaar maken.

 • Wij bieden websites waarmee u inhoud kunt publiceren. Veel van deze blogsites vereisen dat u zich inschrijft als u opmerkingen wilt achterlaten. Wij zullen de gebruikersnaam publiceren die u tijdens de inschrijving kiest wanneer u opmerkingen plaatst. Sommige sites staan u ook toe om een openbaar profiel aan te maken.
 • Onze online-evenementen vereisen tevens dat u zich inschrijft en staan u toe om zowel openbaar als privé te communiceren met exposanten en andere deelnemers. Informatie over u kan worden gepubliceerd of gedeeld in overeenstemming met uw keuzes.
 • Wij kunnen in aanvulling daarop online-lidmaatschapgemeenschappen creëren waarmee u een profiel en overige informatie kunt aanmaken en publiceren. Deze gemeenschappen kunnen privacycontrole bieden waarmee u kunt kiezen hoeveel van uw profiel en overige informatie u openbaar wilt maken of met anderen in de gemeenschap wilt delen. Als professional blijft u er verantwoordelijk voor de privacyinstellingen te lokaliseren (normaal gesproken beschikbaar op de pagina waar u uw eigen profiel kunt bewerken), te begrijpen hoe deze werken - inclusief de standaardinstellingen - en de informatie die u verstrekt te beschermen.

E-mailmarketing berichten van ons ontvangen.

 • U kunt zich van onze e-mailmarketinglijsten afmelden door de aanwijzingen onderaan onze promotie-e-mails op te volgen. Let wel dat wij een aantal merken en producten voeren en u de mogelijkheid bieden om u selectief af te melden. Om een specifiek e-mailadres van alle e-mailmarketing van UBM Channel, UBM Electronics, UBM Tech en UBM Studios te verwijderen, kunt u op deze globale UBM afmeldingslink klikken. Om een specifiek e-mailadres van een divisielijst te verwijderen, kunt u een aanvraag sturen aan .
 • Let wel dat u e-mailmarketing berichten van ons over het aanbod van andere bedrijven kunt ontvangen als deel van een lijst van huur- of partnermarketing programma's (maar alleen wanneer u ons toestemming daarvoor hebt gegeven). Wij geven uw contactgegevens niet aan de partners door en wij verkopen uw gegevens niet. U hebt de optie om direct contact op te nemen met andere bedrijven door te klikken op de links in de e-mail. Om u af te melden van onze partnermarketingsprogramma's, kunt u de instructies onderaan de e-mail volgen die wij u sturen als onderdeel van het programma.

Of uw accountinformatie actueel is. Houd uw accountinformatie actueel. Om contact met ons op te nemen over een gedrukt abonnement of om dit te annuleren, raadpleegt u de United Business Media LLC informatie (de “vlaggenmast”) binnenin de gedrukte publicatie. U kunt de meeste online inschrijvingen bijwerken door de specifieke website zelf te raadplegen of een voorkeurspagina te bezoeken nadat u zich hebt ingelogd op de site.

Meer informatie over cookies

U hebt ook keuzes met betrekking tot cookies:

Onze cookies. Wij plaatsen cookies waarmee u kunt worden geïdentificeerd of waarmee derden worden toegestaan om dat voor ons te doen voor de volgende doeleinden:

 • Om u automatisch te herkennen wanneer u naar een afgeschermde gemeenschap terugkeert.
 • Om uw interesse in inhoud te begrijpen - zowel van onszelf als van andere bedrijven - op of via onze websites
 • om toegang tot afgeschermde online-evenementen te controleren, inclusief webinars en virtuele evenementen.
 • om een automatisch verslag van uw interesses binnen het virtuele evenement te maken.
 • om e-mailcampagnes te beheren en op deze in te spelen.

U kunt deze hulpmiddelen in uw browser gebruiken om cookies af te wijzen, uit te schakelen of te verwijderen.

U zult nog steeds kunnen inloggen bij een afgeschermde gemeenschap als u onze persistente cookie - die automatische herkenning mogelijk maakt - afwijst of verwijdert. Als u de sessiecookie voor onze afgeschermde sites uitschakelt kunt u wel op de site blijven, maar u kunt geen afgeschermde inhoud raadplegen (downloaden). U moet de sessiecookie accepteren die gebruikt wordt om u in te schrijven om toegang te kunnen krijgen tot online-evenementen zolang het evenement voortduurt.

Cookies van derden die reclame maken. Wij staan andere bedrijven toe om advertenties op onze webpagina's te plaatsen. Wij hebben geen controle over hun gebruik van cookies of andere technologieën om gegevens te vergaren.

 • De divisies van United Business Media LLC staan momenteel de volgende advertentieservers van derden toe om advertenties op onze web pages te plaatsen: BBN Networks; Bizo, Inc. en Google AdSense. Sommige bedrijven - zoals Bizo, Inc. en Google Adsense - kunnen extra keuzes aanbieden over uw voorkeuren. Bezoek hun websites voor meer informatie over de technologieën die zij gebruiken en hun omgang met privacy.
 • Veel bedrijven die advertenties van derden aanbieden die op onze websites staan, zijn leden van het Network Advertising Initiative. Het NAI biedt nuttige informatie over advertentienetwerken en een unieke plek om doelgerichte advertentieserving uit te schakelen van ieder van zijn leden.

Wij kunnen de lijst van derden die adverteren van tijd tot tijd veranderen zonder dat de datum van inwerkingstelling van de Verklaring zelf hoeft te worden veranderd. Wij raden u aan deze sectie regelmatig op veranderingen na te lezen.

Het verstrekken van informatie over u

Wij behouden ons het recht voor om informatie over u aan derden te verstrekken in bepaalde omstandigheden: aan verkopers die uit onze naam werken; aan gerechtelijke of andere instanties die rechtsgeldige documentatie overleggen; om de veiligheid te waarborgen van mensen, onze netwerken of onze eigendommen; of als onderdeel van een verkoop of fusie van bedrijfsactiva.

Belangrijke informatie

United Business Media LLC is een dochteronderneming van UBM plc.

Wij verzamelen en verwerken informatie van servers overal ter wereld.

Wij gebruiken redelijke administratieve, technische en fysieke beschermingsmechanismen om persoonlijke informatie te beschermen tegen diefstal, verlies of misbruik. Helaas kan de overdracht van gegevens via het Internet of gegevensopslag nooit 100 procent veilig zijn. Daarom kunnen wij niet de veiligheid van alle informatie die u ons verstrekt garanderen of daarvoor in staan, ondanks dat wij ernaar streven om informatie over u en uw professionele interesses te beschermen. U blijft verantwoordelijk om uw gebruikersnaam en wachtwoorden geheim te houden en voor de veiligheid van informatie die u ons via het Internet stuurt.

Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop wij met informatie omgaan die u aan ons verstrekt. Wij hebben er geen controle over hoe anderen met informatie omgaan die u openbaar maakt op onze sites - bijvoorbeeld op professionele netwerksites of sites die door gebruikers gegenereerde inhoud opnemen, in fora, op virtuele evenementen of door gebruikers gecreëerde blogs.

Let wel dat virtuele evenementen op face-to-face-evenementen kunnen lijken voor zover zij automatisch informatie over u aan andere deelnemers van het evenement weergeven. Wij hebben er geen controle over hoe deelnemers de getoonde informatie gebruiken, dus neem een moment de tijd om ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe een specifiek virtueel evenement werkt en welke keuzes u binnen de omgeving hebt.

Onze producten, diensten, evenementen en aanbiedingen zijn gericht op professionals. Wanneer wij een speciaal aanbod samenstellen voor kinderen jonger dan dertien jaar, creëren wij tevens richtlijnen voor privacypraktijken en -beleid die geschikt zijn voor deze leeftijdsgroep.

Wijzigingen

Wij zullen alle wijzigingen van dit Privacybeleid publiceren en dateren. Controleer dit Privacybeleid hier regelmatig. Door verder gebruik te maken van onze producten en diensten zoals in dit Privacybeleid beschreven staat, accepteert u de relevante voorwaarden ten tijde van uw gebruik.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Neem voor vragen over dit Privacybeleid contact op met:

, of
UBM LegaUnited Business Media LLC
T.a.v.: UBM Legal
240 West 35th Street
New York, New York, 10001